2009, ഡിസംബർ 11, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കരം കൊടുങ്കള്‍ മുല്ല+ പെരിയാര്‍


മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പൊട്ടിയൊലിച്ചാൽ?
ഈ വിഷയത്തിൽ എന്റെ എഴുത്ത് കരം കൊടുങ്കൾ വായിക്കാൻ


2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പട്ടേപ്പാടം റാംജി പറഞ്ഞു...

ഒന്നും കാണുന്നില്ല

ishaqh ഇസ്‌ഹാക് പറഞ്ഞു...

കരം കൊടുത്താലെ പോസ്റ്റ് വായിക്കാന്‍ പറ്റൂ എങ്കില്‍ കരംതന്നിരിക്കുന്നു...,
അന.. പോസ്റ്റ് എങ്കെ അണ്ണാ‍....?!!!

മാപ്പി കോപ്പി

മാപ്പി കോപ്പി
കത്തീർ മുഷ്ക്കില